ทำเว็บนี้ขึ้นมา เอาไว้บันทึกโค้ด การแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่พบเจอ

วิธีแก้ไข tsc.exe exited with code 1. ใน Visual Studio 2015

หน้าหลัก » Dev » วิธีแก้ไข tsc.exe exited with code 1. ใน Visual Studio 2015

tsc.exe exited with code 1. 

ติดตั้ง TypeScript for Visual Studio 2015 เลือก Version ให้ตรงกับ project ที่ใช้งานอยู่

https://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=48593

(Optional)

npm install -g typescript
x91 Channel นักพัฒนา