ทำเว็บนี้ขึ้นมา เอาไว้บันทึกโค้ด การแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่พบเจอ

ใช้งาน mod_proxy ของ Apache

หน้าหลัก » Web server » ใช้งาน mod_proxy ของ Apache

วิธีนี้จะเป็นการนำเว็บไซต์/ระบบจากที่อื่น ซึ่งอยู่ต่างเซิร์ฟเวอร์ ต่าง IP  แต่อยากให้แสดงภายใต้ Subfolder ของโดเมนหลัก เช่น ระบบที่พัฒนาอยู่ที่  http://external.ip/ แต่อยากแสดงแบบ Subfolder ของโดเมน http://www.ipepzi.com/ จะได้ http://www.ipepzi.com/subfolder

CentOS

กำหนดใน virtualhost

ProxyRequests Off
ProxyPass /subfolder http://external.ip/
ProxyPassReverse /subfolder http://external.ip/

หลังจากนั้นให้ทำการ Restart httpd

x91 Channel นักพัฒนา