ทำเว็บนี้ขึ้นมา เอาไว้บันทึกโค้ด การแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่พบเจอ

Chrome ไม่มี pop up ให้ใช้กล้อง มี device error: DOMException: Permission denied

หน้าหลัก » Web server » Chrome ไม่มี pop up ให้ใช้กล้อง มี device error: DOMException: Permission denied

Chrome ใช้กล้องไม่ได้ แสดง device error: DOMException: Permission denied

VIDEOJS: Using video.js 7.11.4 with videojs-record 4.2.0 and recordrtc 5.6.1

ให้ตรวจสอบ Header Feature-Policy ใน sites-available (/etc/apache2/sites-available)ว่ามีการปิดใช้งาน กล้อง (camera) หรือไม่

Header always set Feature-Policy  camera 'none'; microphone 'none';

จะได้

Header always set Feature-Policy  microphone 'none';

หากมีให้ลบออก หรือ feature policy อื่นๆ ว่าเซิร์ฟเวอร์ต้องการใช้งานไหม ถ้าใช้ก่อน allow ให้ใช้งาน

ศึกษา Feature-Policy เพิ่มเติมได้ที่

 https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/HTTP/Headers/Feature-Policy
x91 Channel นักพัฒนา