ทำเว็บนี้ขึ้นมา เอาไว้บันทึกโค้ด การแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่พบเจอ

GPO Google Chrome Tab (ADMX, ADML)

หน้าหลัก » OS » GPO Google Chrome Tab (ADMX, ADML)

chrome group policy templates (admx, adml)

  1. ดาวน์โหลด https://dl.google.com/dl/edgedl/chrome/policy/policy_templates.zip หรือ https://chromeenterprise.google/browser/download/#admadmx
  2. copy windows/admx/chrome.admx to C:\Windows\PolicyDefinitions
  3. copy windows/admx/en-US/chrome.adml to C:\Windows\PolicyDefinitions\en-US
  4. setting GPO : User Configuration > Policies > Administrative Template > Google Chrome > Startup, Hone page and New Tab page

Enable

  • User New Tab Pages as honepage
  • Configure the home page URL
  • Action onstartup
  • URLs to open on startup
%systemroot%\PolicyDefinitions
%systemroot%\PolicyDefinitions\en-US
x91 Channel นักพัฒนา