ทำเว็บนี้ขึ้นมา เอาไว้บันทึกโค้ด การแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่พบเจอ

Signature Pad ไม่มีพื้นหลัง

หน้าหลัก » HTML » Signature Pad ไม่มีพื้นหลัง

https://github.com/szimek/signature_pad

Signature Pad transparent background

กำหนดให้ Signature Pad ไม่มีพื้นหลัง

backgroundColor: 'transparent'
var signaturePad = new SignaturePad(canvas, {
  backgroundColor: 'transparent',

});

x91 Channel นักพัฒนา