ทำเว็บนี้ขึ้นมา เอาไว้บันทึกโค้ด การแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่พบเจอ

PageSpeed Insights – Does not use passive listeners to improve scrolling

หน้าหลัก » HTML » PageSpeed Insights – Does not use passive listeners to improve scrolling

แก้ Google PageSpeed Insights แสดง

ไม่ได้ใช้ Listener แบบแพสซีฟเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการเลื่อน / Does not use passive listeners to improve scrolling performance

เพิ่ม js นี้ใน html

// Passive event listeners
jQuery.event.special.touchstart = {
  setup: function( _, ns, handle ) {
    this.addEventListener("touchstart", handle, { passive: true });
  }
};
jQuery.event.special.touchmove = {
  setup: function( _, ns, handle ) {
    this.addEventListener("touchmove", handle, { passive: true });
  }
};
x91 Channel นักพัฒนา