ทำเว็บนี้ขึ้นมา เอาไว้บันทึกโค้ด การแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่พบเจอ

Unmap โปรเจ็ค Team Foundation Server (TFS) ใน Visual Studio

หน้าหลัก » Dev » Unmap โปรเจ็ค Team Foundation Server (TFS) ใน Visual Studio

ยกเลิกการ Map project (Local Path) ที่มีการใช้ source control > TFS ออกจากเครื่อง

  • เข้าไปที่ Source Control Explorer
  • คลิกขวา branch หรือ project
  • เลือก Advanced > Remove Mapping…
x91 Channel นักพัฒนา