ทำเว็บนี้ขึ้นมา เอาไว้บันทึกโค้ด การแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่พบเจอ

วิธี Add Solution to Source Control TFS

หน้าหลัก » ASP.NET » วิธี Add Solution to Source Control TFS

1.สร้าง project ใน tfs https://___.visualstudio.com

2.Connect TFS ใน Visual Studio

3.คลิ๊กขวา Solution แล้วเลือก Add Solution to Source Control

ดูเพิ่มเติม

https://docs.microsoft.com/en-us/aspnet/web-forms/overview/deployment/configuring-team-foundation-server-for-web-deployment/adding-content-to-source-control
x91 Channel นักพัฒนา