ทำเว็บนี้ขึ้นมา เอาไว้บันทึกโค้ด การแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่พบเจอ

ปิดการใช้งาน IPv6 ใน Ubuntu Server

หน้าหลัก » OS » ปิดการใช้งาน IPv6 ใน Ubuntu Server

Disable IPv6 Ubuntu Server

1.แก้ไขไฟล์

nano /etc/sysctl.conf

2.เพิ่มคำสั่งนี้ลงในไฟล์ (เอาไว้บรรทัดสุดท้ายก็ได้ง่ายดี)

#Disable IPv6 
net.ipv6.conf.all.disable_ipv6 = 1
net.ipv6.conf.default.disable_ipv6 = 1
net.ipv6.conf.lo.disable_ipv6 = 1

3.Apply

sysctl -p
x91 Channel นักพัฒนา