ทำเว็บนี้ขึ้นมา เอาไว้บันทึกโค้ด การแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่พบเจอ

Repair Windows 10 Dell Loop Logo

หน้าหลัก » OS » Repair Windows 10 Dell Loop Logo

แก้ไข Dell ไม่เข้า Windows แสดงโลโก้ และติดลูป

1. Boot windows 10 installer from usb

2. Goto repair > command prompt

3. BCDEDIT (Check windows loader: device=partition=C:, osdevice=partition=C:, systemroot=\Windows)

4. cd C:\Windows\System32

5. sfc /SCANNOW /OFFBOOTDIR=C:\ /OFFWINDIR=C:\windows

x91 Channel นักพัฒนา