ทำเว็บนี้ขึ้นมา เอาไว้บันทึกโค้ด การแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่พบเจอ

Plesk ไม่สามารถเขียน .htaccess ได้

หน้าหลัก » OS » Plesk ไม่สามารถเขียน .htaccess ได้

เช่น ShortPixel Plugin เลือกแบบ Without altering the page code (via .htaccess) แต่ไม่สามารถเขียน .htaccess ได้

แก้ไขโดย

1.เลือก Apache & nginx Settings ของโดเมน

2.ตั้งค่าตรง nginx settings

  • ☑ Proxy mode
  • ☑ Smart static files processing
  • Serve static files directly by nginx
  • Enable nginx caching

จะสามารถใช้งาน .htaccess ได้

ซึ่ง mod_expires และ mod_headers ใน .htaccess ก็จะใช้งานได้เช่นกัน

x91 Channel นักพัฒนา