ทำเว็บนี้ขึ้นมา เอาไว้บันทึกโค้ด การแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่พบเจอ

Custom Jetpack stats to add event click

หน้าหลัก » Dev » Custom Jetpack stats to add event click

<script>
	_stq = window._stq || [];
	_stq.push(["click", { s: "2", u: "%URL%", r: "0", b: "%JETPACK_BLOG_ID%", p: "%POST_ID%" }]);
</script>
  • %URL% = URL ที่ต้องการ stats
  • %JETPACK_BLOG_ID% = Blog ID ที่ได้จาก Jetpack
  • %POST_ID% = Post ID

วิธีให้ได้ Jetpack blog id

$jetpack_stats_options = get_option('stats_options');
$blog_id = $jetpack_stats_options['blog_id']
x91 Channel นักพัฒนา