ทำเว็บนี้ขึ้นมา เอาไว้บันทึกโค้ด การแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่พบเจอ

phpmyadmin script timeout passed

หน้าหลัก » Web server » phpmyadmin script timeout passed

XAMPP

แก้ไขไฟล์ C:/xampp/phpMyAdmin/libraries/config.default.php
จาก $cfg['ExecTimeLimit'] = 300; เป็น $cfg['ExecTimeLimit'] = 0;

/**
 * maximum execution time in seconds (0 for no limit)
 *
 * @global integer $cfg['ExecTimeLimit']
 */
$cfg['ExecTimeLimit'] = 0;

หรือที่ไม่ใช้ XAMPP ก็ดูที่ phpMyAdmin/libraries/config.default.php
อ้างอิง :
x91 Channel นักพัฒนา