ทำเว็บนี้ขึ้นมา เอาไว้บันทึกโค้ด การแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่พบเจอ

วิธีบังคับให้ Ubuntu อัพเดทผ่าน IPv4

หน้าหลัก » OS » วิธีบังคับให้ Ubuntu อัพเดทผ่าน IPv4

Server มีปัญหาในการ Update ผ่าน IPv6 ซึ่ง connect th.archive.ubuntu.com ได้ช้าและไม่ได้

 

วิธีแก้ปัญหาคือบังคับให้ Server ใช้ IPv4 ในการเชื่อมต่อไปยัง th.archive.ubuntu.com โดยใช้คำสั่ง

apt-get -o Acquire::ForceIPv4=true update

 

หากต้องการตั้งค่าให้ใช้ IPv4 ถาวรก็ตั้งค่าดังนี้

1.สร้างไฟล์ 99force-ipv4 ไว้ที่ /etc/apt/apt.conf.d/ จะได้ /etc/apt/apt.conf.d/99force-ipv4

2.เปิดไฟล์ 99force-ipv4 แล้วพิมพ์ Acquire::ForceIPv4 "true"; ลงไป

3.Save ไฟล์

 

จากนั้นลองทำการ update หรือ upgrade ดูอีกที

 

 
อ้างอิง :
x91 Channel นักพัฒนา