ทำเว็บนี้ขึ้นมา เอาไว้บันทึกโค้ด การแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่พบเจอ

Ubuntu ติดตั้ง OpenSSL เวอร์ชั่นใหม่

หน้าหลัก » OS » Ubuntu ติดตั้ง OpenSSL เวอร์ชั่นใหม่

ตรวจสอบ build ก่อนว่ามีไหม ถ้าไม่มีให้ติดตั้ง api install build-essential

1.ดาวน์โหลดไฟล์ wget https://www.openssl.org/source/openssl-x.x.xx.tar.gz

2.แตกไฟล์ tar -xvf openssl-x.x.xx.tar.gz

3.เข้าไปในโฟล์เดอร์ cd openssl-x.x.xx

4. sudo ./config -Wl,--enable-new-dtags,-rpath,'$(LIBRPATH)'

5. sudo make

6. sudo make test

7. sudo make install

8. openssl version
อ้างอิง :
x91 Channel นักพัฒนา