ทำเว็บนี้ขึ้นมา เอาไว้บันทึกโค้ด การแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่พบเจอ

VM Zabbix Appliance ไม่สามารถใช้งานอินเทอร์เน็ตได้

หน้าหลัก » OS » VM Zabbix Appliance ไม่สามารถใช้งานอินเทอร์เน็ตได้

แก้ไขไฟล์

/etc/network/interfaces

ค่าเดิม

auto ens33
iface ens33 inet dhcp

แก้เป็น

auto enp0s3
iface enp0s3 inet dhcp

จากนั้น restart networing

systemctl restart networking
x91 Channel นักพัฒนา