ทำเว็บนี้ขึ้นมา เอาไว้บันทึกโค้ด การแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่พบเจอ

วิธีแก้ Could not load file or assembly ‘Microsoft.AI.Web’ or one of its dependencies.

หน้าหลัก » ASP.NET » วิธีแก้ Could not load file or assembly ‘Microsoft.AI.Web’ or one of its dependencies.

Server Error in '/..' Application.
Could not load file or assembly 'Microsoft.AI.Web' or one of its dependencies. The system cannot find the file specified.

ให้ติดตั้ง NuGet Packages

Microsoft.ApplicationInsights.Web
x91 Channel นักพัฒนา