ทำเว็บนี้ขึ้นมา เอาไว้บันทึกโค้ด การแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่พบเจอ

ติดตั้ง httpd บน mac

หน้าหลัก » Web server » ติดตั้ง httpd บน mac

brew install httpd

http://localhost:8080

Config Apache

แก้ไข /usr/local/etc/httpd/httpd.conf ตามที่เราต้องการ

User [User]
Group staff
DocumentRoot "/Users/[User]/www"
<Directory "/Users/[User]/www">

Optional

<Directory />
    AllowOverride all
    ...
</Directory>

httpd service

apachectl start
apachectl restart
apachectl stop
----
brew services start httpd
brew services restart httpd
brew services stop httpd
x91 Channel นักพัฒนา