ทำเว็บนี้ขึ้นมา เอาไว้บันทึกโค้ด การแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่พบเจอ

.htaccess redirect โดเมนเก่า ไป โดเมนใหม่

หน้าหลัก » Web server » .htaccess redirect โดเมนเก่า ไป โดเมนใหม่

redirect domain จากโดเมนเก่าไปโดเมนใหม่พร้อม path และ parameter

กำหนดให้โดเมนเดิม http://www.old-ipepzi.com

<IfModule mod_rewrite.c>
	RewriteEngine on
	RewriteRule ^(.*)$ http://www.new-ipepzi.com/$1 [R=301,L]
</IfModule>

จะได้

http://www.old-ipepzi.com                -> http://www.new-ipepzi.com
http://www.old-ipepzi.com/todo 		 -> http://www.new-ipepzi.com/todo
http://www.old-ipepzi.com/image.jpg 	 -> http://www.new-ipepzi.com/image.jpg
http://www.old-ipepzi.com/index.php?id=1 -> http://www.new-ipepzi.com/index.php?id=1

x91 Channel นักพัฒนา