ทำเว็บนี้ขึ้นมา เอาไว้บันทึกโค้ด การแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่พบเจอ

PHP response stream ดาวน์โหลด

หน้าหลัก » Dev » PHP response stream ดาวน์โหลด

PHP ดาวน์โหลดไฟล์ผ่าน browser หลังจาก POST

$filename = '/folder/DEMO.TXT';
header('Content-Type: application/octet-stream');
header('Content-Disposition: attachment; filename='.basename($filename));
header('Expires: 0');
header('Cache-Control: must-revalidate');
header('Pragma: public');
header('Content-Length: ' . filesize($filename));
readfile($filename);
exit;อ้างอิง :
x91 Channel นักพัฒนา