ทำเว็บนี้ขึ้นมา เอาไว้บันทึกโค้ด การแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่พบเจอ

กำหนดโฮสเนมให้ Cisco WLC

หน้าหลัก » Web server » กำหนดโฮสเนมให้ Cisco WLC

เพื่อให้ Guest เมื่อเชื่อมต่อ wifi มาที่โดเมนตามที่กำหนด เพื่อให้รองรับการใช้งาน ssl ได้

เลือกเมนู CONTROLLER > Interfaces

เลือก virtual และ Interface Address ให้กดหนด DNS Host Name เป็นโดเมนเช่น wifi.ipepzi.com

x91 Channel นักพัฒนา