ทำเว็บนี้ขึ้นมา เอาไว้บันทึกโค้ด การแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่พบเจอ

Certificate สำหรับ Cisco WLC

หน้าหลัก » Web server » Certificate สำหรับ Cisco WLC

ข้อมูลใน certificate ที่จะติดตั้งใน Cisco Wireless Controller 5508 ประกอบด้วย Server certificate, Intermediate certificate, Root certificate, Private Key

----BEGIN CERTIFICATE ----
  ## Server certificate ##
---- END CERTIFICATE ----
---- BEGIN CERTIFICATE ----
  ## Intermediate certificate ##
---- END CERTIFICATE ----
---- BEGIN CERTIFICATE ----
  ## Root certificate ##
---- END CERTIFICATE ----
---- BEGIN CERTIFICATE ----
  ## Private Key ##
---- END CERTIFICATE ----อ้างอิง :
x91 Channel นักพัฒนา