ทำเว็บนี้ขึ้นมา เอาไว้บันทึกโค้ด การแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่พบเจอ

แก้ไข PHP DOMDocument ไม่เป็น UTF-8

หน้าหลัก » Dev » แก้ไข PHP DOMDocument ไม่เป็น UTF-8

เพิ่ม string ก่อนหน้า html ที่ get มา

<?xml encoding="utf-8" ?>

เช่น

$html = '<div>ภาษาไทย</div>';
$dom = new DOMDocument;
$dom->loadHTML('<?xml encoding="utf-8" ?>' . $html);อ้างอิง :
x91 Channel นักพัฒนา