ทำเว็บนี้ขึ้นมา เอาไว้บันทึกโค้ด การแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่พบเจอ

PHP IE filename ไม่แสดงภาษาไทย UTF-8

หน้าหลัก » Dev » PHP IE filename ไม่แสดงภาษาไทย UTF-8

php เมื่อดาวน์โหลดผ่าน IE ชื่อไฟล์เป็นภาษาไทย แล้วแสดงข้อความอ่านไม่ออก เช่น เธชเธณเธ™เธฑเธเธ‡เธฒเธ™เธ„เธ.pdf ให้กำหนด header เป็น

header( 'Content-Disposition: attachment; filename*=UTF-8\'\'' . rawurlencode ( $fileName ) );อ้างอิง :
x91 Channel นักพัฒนา