ทำเว็บนี้ขึ้นมา เอาไว้บันทึกโค้ด การแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่พบเจอ

ติดตั้ง pip mysqlclient สำหรับ Windows

หน้าหลัก » Dev » ติดตั้ง pip mysqlclient สำหรับ Windows

Running setup.py install for mysqlclient … error
ERROR: mysqlclient-xxx.whl is not a supported wheel on this platform.

ดาวน์โหลด .whl

https://www.lfd.uci.edu/~gohlke/pythonlibs/#mysqlclient
mysqlclient‑1.4.6‑cp37‑cp37m‑win32.whl
pip install mysqlclient‑1.4.6‑cp37‑cp37m‑win32.whl

* ถ้าไม่ได้ก็ลอง .whl อื่น ๆ

x91 Channel นักพัฒนา