ทำเว็บนี้ขึ้นมา เอาไว้บันทึกโค้ด การแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่พบเจอ

PHP Fatal error : Uncaught ImagickException: not authorized

หน้าหลัก » Dev » PHP Fatal error : Uncaught ImagickException: not authorized

วิธีแก้ไข PHP Fatal error : Uncaught ImagickException: not authorized ใน Ubuntu

<b>Fatal error</b>:  Uncaught ImagickException: not authorized `xxxxxx.pdf' @ error/constitute.c/ReadImage/412 in /xxxxxx.php:23

1.แก้ไขไฟล์ policy.xml ใน /etc/Imagemagick-6/ หรือหากไม่มี /etc/Imagemagick/

2.แก้บรรทัด pattern PDF ตรง rights=”none”

//เดิม
<policy domain="coder" rights="none" pattern="PDF" />

//เปลี่ยนเป็น
<policy domain="coder" rights="read|write" pattern="PDF" />

3.restart apache
อ้างอิง :
x91 Channel นักพัฒนา