ทำเว็บนี้ขึ้นมา เอาไว้บันทึกโค้ด การแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่พบเจอ

Apache2 ‘ServerName’ directive globally to suppress this message

หน้าหลัก » OS » Apache2 ‘ServerName’ directive globally to suppress this message

Could not reliably determine the server’s fully qualified domain name, using 127.0.1.1. Set the ‘ServerName’ directive globally to suppress this message

$ nano /etc/apache2/apache2.conf

เพิ่ม ServerName ไว้ล่างสุด

ServerName 127.0.0.1
x91 Channel นักพัฒนา