ทำเว็บนี้ขึ้นมา เอาไว้บันทึกโค้ด การแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่พบเจอ

apache 2 Config variable ${APACHE_RUN_DIR} is not defined

หน้าหลัก » OS » apache 2 Config variable ${APACHE_RUN_DIR} is not defined

Config variable ${APACHE_RUN_DIR} is not defined

apache2: Syntax error on line 80 of /etc/apache2/apache2.conf: DefaultRuntimeDir must be a valid directory, absolute or relative to ServerRoot

$ source /etc/apache2/envvars
Author at Admin as a Service