ทำเว็บนี้ขึ้นมา เอาไว้บันทึกโค้ด การแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่พบเจอ

Cisco Wireless Controller ดาวน์โหลด Certificate สำหรับ Web Authentication Certificate

หน้าหลัก » Web server » Cisco Wireless Controller ดาวน์โหลด Certificate สำหรับ Web Authentication Certificate

Cisco WLC ติดตั้ง SSL Web Authentication Certificate เพื่อให้หน้า login ของ guest เป็น https

เตรียม .pem [Certificate สำหรับ Cisco WLC]

transfer download mode tftp
transfer download datatype webauthcert
transfer download serverip [IP TFTP SERVER]
transfer download path /
transfer download filename final.pem
transfer download certpassword password [Optional]
transfer download start

Are you sure you want to start? (y/N) y

save config
reset system

x91 Channel นักพัฒนา