ทำเว็บนี้ขึ้นมา เอาไว้บันทึกโค้ด การแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่พบเจอ

MSSQL SUBSTRING by CHAR

หน้าหลัก » Dev » MSSQL SUBSTRING by CHAR

MSSQL SUBSTRING, explode

ตัดเอาข้อความข้างหลัง “/” ทั้งหมด

SUBSTRING(FIELD_NAME, charindex('/', FIELD_NAME), LEN(FIELD_NAME))

ตัดเอาข้อความข้างหน้า “/” ทั้งหมด

SUBSTRING(FIELD_NAME, 0, charindex('/', FIELD_NAME))
x91 Channel นักพัฒนา