ทำเว็บนี้ขึ้นมา เอาไว้บันทึกโค้ด การแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่พบเจอ

netplan WARNING gateway4 has been deprecated

หน้าหลัก » OS » netplan WARNING gateway4 has been deprecated

WARNING **: 00:00:00.000: gateway4 has been deprecated, use default routes instead. See the ‘Default routes’ section of the documentation for more details.

แก้ไขไฟล์ /etc/netplan/xxxxxxxxxxxxxxx.yaml

ลบ

gateway4: x.x.x.x

เพิ่ม

routes:
 - to: default
  via: x.x.x.x

apply service

$ netplan apply

ตัวอย่าง

# /etc/netplan/00-installer-config.yaml

network:
 ethernets:
  ens160:
   addresses:
   - 192.168.1.2/24
   routes:
   - to: default
    via: 192.168.1.1
   nameservers:
    addresses:
    - 9.9.9.9
    - 8.8.8.8
    search: []
 version: 2
x91 Channel นักพัฒนา