ทำเว็บนี้ขึ้นมา เอาไว้บันทึกโค้ด การแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่พบเจอ

ConEmu + Cygwin

หน้าหลัก » Dev » ConEmu + Cygwin

ทำให้ windows สามารถใช้งาน Linux command ได้

ConEmu – ติดตั้งเพราะหน้าจอสวย แต่ไม่จำเป็นต้องติดตั้งก็ใช้งาน linux command ได้ โดยใช้ผ่าน cmd

https://conemu.github.io/

cygwin – ติดตั้งแล้วตั้งค่า PATH

https://www.cygwin.com/
x91 Channel นักพัฒนา