ทำเว็บนี้ขึ้นมา เอาไว้บันทึกโค้ด การแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่พบเจอ

IIS ลบ Response Headers server: Microsoft-IIS/10.0

หน้าหลัก » ASP.NET » IIS ลบ Response Headers server: Microsoft-IIS/10.0

remove Response Headers ของ IIS

server: Microsoft-IIS/10.0

แก้ไข web.config โดยเพิ่ม

<security>
   <requestFiltering removeServerHeader="true" />
</security>

จะได้ประมาณนี้

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<configuration>

  .....
  <system.webServer>
    .....
	<security>
      <requestFiltering removeServerHeader="true" />
    </security>
    .....
  </system.webServer>
  .....
</configuration>อ้างอิง :
x91 Channel นักพัฒนา