ทำเว็บนี้ขึ้นมา เอาไว้บันทึกโค้ด การแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่พบเจอ

PDOException The server requested authentication method unknown to the clientPDOException

หน้าหลัก » Web server » PDOException The server requested authentication method unknown to the clientPDOException

PDOException
PDO::__construct(): The server requested authentication method unknown to the client [caching_sha2_password]

ให้กดหนด plugin เป็น mysql_native_password

x91 Channel นักพัฒนา