ทำเว็บนี้ขึ้นมา เอาไว้บันทึกโค้ด การแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่พบเจอ

วิธีแก้ ASP.NET runtime error: Microsoft.ReportViewer.WebForms, Version=10.0.0.0

หน้าหลัก » ASP.NET » วิธีแก้ ASP.NET runtime error: Microsoft.ReportViewer.WebForms, Version=10.0.0.0

ASP.NET runtime error: Couldnot load file or assembly ‘Microsoft.ReportViewer.WebForms, Version=10.0.0.0, Culture=neutral,PublicKeyToken=b03f5f7f11d50a3a’ or one of its dependencies. The system cannot find the file spectified.

ให้ติดตั้ง Microsoft Report Viewer 2010 Redistributable Package จาก

https://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=27231

x91 Channel นักพัฒนา