ทำเว็บนี้ขึ้นมา เอาไว้บันทึกโค้ด การแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่พบเจอ

วิธีแก้ You do not have sufficient privilege to access IIS web sites on your machine.

หน้าหลัก » ASP.NET » วิธีแก้ You do not have sufficient privilege to access IIS web sites on your machine.

วิธีแก้ไข Visual Studito ไม่สามารถสร้าง Add Application ใน IIS ได้ โดยไม่ต้องใช้สิทธิ์หรือ Run ด้วย Administrator

You do not have sufficient privilege to access IIS web sites on your machine.

กำหนดสิทธิให้ IIS_IUSRS มีสิทธิเต็มในการจัดการ Folder นี้

C:\Windows\System32\inetsrv\Config
x91 Channel นักพัฒนา