ทำเว็บนี้ขึ้นมา เอาไว้บันทึกโค้ด การแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่พบเจอ

แก้ไข Office 365 Error Mso98win32client.dll

หน้าหลัก » OS » แก้ไข Office 365 Error Mso98win32client.dll

แก้ไขปัญหา Office 365 (Word, Excel, PowerPoint) ปิดตัวเองตอน Save (ctrl+s) หรือกดปุ่ม X ซึ่งปกติโปรแกรมจะถามว่าจะ Save หรือไม่ Save

Event Viewer มีปัญหาเกี่ยวกับ

C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\OFFICE16\Mso98win32client.dll

ซึ่งตามจริงไฟล์ Mso98win32client.dll ก็ไม่มีอยู่ในตำแหน่งดังกล่าว แต่ไม่รู้มาเรียกใช้งานทำไม

การแก้ไข

  1. Uninstall Office ด้วย https://aka.ms/diag_officeuninstall
  2. เปิด cmd as Administrator
  3. พิมพ์คำสั่ง sfc /scannow

x91 Channel นักพัฒนา