ทำเว็บนี้ขึ้นมา เอาไว้บันทึกโค้ด การแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่พบเจอ

แก้ไข wget windows ERROR: cannot verify certificate

หน้าหลัก » OS » แก้ไข wget windows ERROR: cannot verify certificate

wget ปิดการตรวจสอบ Certificate

แก้ไขไฟล์ C:\Program Files (x86)\GnuWin32\etc\wgetrc โดยเพิ่มข้อความนี้

check_certificate = off

หรือใช้ –no-check-certificate

wget [url] --no-check-certificate
x91 Channel นักพัฒนา