ทำเว็บนี้ขึ้นมา เอาไว้บันทึกโค้ด การแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่พบเจอ

วิธีแก้ PHP 7.x phpize: not found

หน้าหลัก » Dev » วิธีแก้ PHP 7.x phpize: not found

สำหรับ Ubuntu

running: phpize
sh: 1: phpize: not found
ERROR: `phpize' failed

ดูเวอร์ชั่น PHP ก่อน php -v แล้วติดตั้งตาม Version

sudo apt install php{version}-dev

ตัวอย่าง

$ sudo apt install php7.1-dev
$ sudo apt install php7.2-dev
$ sudo apt install php7.3-dev
$ sudo apt install php7.4-dev

x91 Channel นักพัฒนา