ทำเว็บนี้ขึ้นมา เอาไว้บันทึกโค้ด การแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่พบเจอ

Ubuntu เปลี่ยนเวอร์ชั่น PHP Cli

หน้าหลัก » Dev » Ubuntu เปลี่ยนเวอร์ชั่น PHP Cli

หากต้องการเปลี่ยนเวอร์ชั่น PHP เมื่อรันผ่าน Cli

sudo update-alternatives --set php /usr/bin/php7.2

อื่นๆ ถ้าจำเป็นต้องใช้

sudo update-alternatives --set phar /usr/bin/phar7.2
sudo update-alternatives --set phar.phar /usr/bin/phar.phar7.2
sudo update-alternatives --set phpize /usr/bin/phpize7.2
sudo update-alternatives --set php-config /usr/bin/php-config7.2อ้างอิง :
x91 Channel นักพัฒนา