ทำเว็บนี้ขึ้นมา เอาไว้บันทึกโค้ด การแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่พบเจอ

owncloud Restore from Checkpoint

หน้าหลัก » Dev » owncloud Restore from Checkpoint

กู้คืน owncloud จาก Checkpoint

Create a checkpoint:

sudo -u www-data php updater/application.php upgrade:checkpoint  --create
Created checkpoint 9.0.0.12-56d5e4e004964

List checkpoints:

sudo -u www-data php updater/application.php upgrade:checkpoint --list

Restore an earlier checkpoint:

sudo -u www-data php owncloud/updater/application.php upgrade:checkpoint
 --restore=9.0.0.12-56d5e4e004964

x91 Channel นักพัฒนา